Při objednávce obrazů a pyramid spolu s menšími produkty, prosím počítejte, že obrazy i pyramidy budou doručeny zvlášť z důvodu jejich nadměrné velikosti.

Ochrana osobních údajů

 

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

 

Kdo zpracovává Vaše údaje? 

SpolečnostARTBOARD, s.r.o. (IČO:06296530, se sídlem Švédská 1538/22, Smíchov, 150 00 Praha 5), je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako provozovatel internetového obchodu a sítě obchodů s módou na internetových stránkách www.sacred-gallery.com správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny dále. SpolečnostARTBOARD, s.r.o. může pověřit zpracováním Vašich osobních údajů i třetí osobu (zpracovatele) k jasně danému účelu a za jasně daných pravidel (viz dále, část: Kdo bude mít přístup k údajům ?)


 

Jaké Vaše údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky některého z našich zboží, či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 

- Email

- Heslo v zašifrované podobě

- Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu) nebo přezdívku (v případě registrace účtu v rámci emailových služeb)

- Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pro dodání objednávky)

- Profilové informace jako je věk, pohlaví

- Telefonní číslo (pro informaci o stavu objednávky)

- Platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. nákupu na našem e-shopu atd.)

- Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři)

a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:

- IP adresa 

- IČ, DIČ 

- soubory cookies (v případě online služeb)

- případně jiný online identifikátor

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby v případě objednávky) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

- plnění smluvního vztahu (jméno a příjmení, adresa, Email, telefon, IČ a DIČ, platební údaje, heslo v zašifrované podobě)

- z účetních a daňových důvodů (účelů) a pro plnění jiných zákonných povinností (jméno a příjmení, IČ a DIČ, adresa, platební údaje, telefon)

- zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových (profilové informace jako věk a pohlaví, dále jméno a příjmení, Email) 

- provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány (cookies, IP adresa)

- analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám (cookies, IP adresa)

- získání výhod v marketingových kampaních námi organizovaných (jméno a příjmení, Email, adresa)

- účast ve spotřebitelských soutěží námi pořádaných (jméno a příjmení, Email, adresa)

- zasílání obchodních sdělení (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení vašeho účtu, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem na : eshop.sacredgallery@gmail.com) a obsahových newsletterů (Email, jméno a příjmení, telefon)

- zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře (Email, adresa, telefon)

- ochrana zdraví a majetku (obrazový záznam)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost Inca Botanica, s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte naše internetové stránky.

Kdo bude mít přístup k Vašim údajům?

 

Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

- osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;

- osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

- osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

- poskytovatelé platebních bran (poskytovatelé platebních karet);

- poskytovatelé přepravních služeb, které Vám doručují Vaše objednávky;

- poskytovatelé technických řešení umožňující jednoduché dodání Vaší objednávky a notifikaci o dodání objednávky;

- provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům veřejné správy. Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

Co jsou to Cookies a jaké používáme?

Stejně jako asi každá internetová stránka na světě, používáme Cookies.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat typ použitého zařízení a prohlížeče, jazykové preference nebo stránky, které byly navštíveny. Také mohou zajistit, abyste se z reklam dozvěděli o produktech, které odpovídají Vašim zájmům a preferencím a Vy se tak nemuseli dívat na něco, co s vámi nemá nic společného. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy.

Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro potřeby interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb. 

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Prostě a jednoduše, abyste se snadněji a rychleji dostali k tomu, co vás zajímá. 

Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat. Další možností je prohlížet stránky v tzv. anonymním režimu, kdy se cookies neukládají. Detailní informace pro všechny typy prohlížečů najdete na webu: aboutcookies.org

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Máte právo kdykoliv povolit, zakázat nebo vymazat soubory cookie nebo jiné analýzy webu. Postupujte podle níže uvedených odkazů:

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Google Chrome 

Apple Safari (Desktop) 

Apple Safari (Phone/Tablet)

Google Analytics

Ke zlepšení celkového zážitku uživatelů a také k vyřešení možných chyb na webových stránkách používáme službu Google Analytics. Údaje, které shromažďujeme pomocí služby Google Analytics, nám pomáhají porozumět, které stránky našeho webu Vám připadají atraktivní a které nikoli, které produkty jsou oblíbené atd. 

Služba Google Analytics je poskytovaná společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). 

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na této adrese: https://policies.google.com/privacy.

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Sledování službou Google Analytics můžete zrušit také pomocí této adresy https://policies.google.com/privacy.

Facebook

Na našich stránkách jsme umístili facebook pixel, abychom vám mohli nabídnout inzerci na míru založenou na vaší aktivitě na webu. Informace mohou být také použity k zaznamenání, kolikrát jste zobrazili určitý produkt a reklamu a zabránili tomu, aby se vám opakovaně zobrazovala stejná reklama. Další informace týkající se reklamy na Facebooku naleznete v zásadách pro poskytování dat a podmínkách služby Facebook Inc.

Chcete-li kontrolovat reklamy, které vidíte na základě vaší aktivity mimo facebook, postupujte podle tohoto odkazu this link.

E-mail

Pokud jste se již zaregistrovali k odběru našeho newsletteru, můžete kdykoli změnit svůj názor ve svém účtu na stránkách nebo zasláním požadavku na email: eshop.sacredgallery@gmail.com

 

 

Právní zásady zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost provozující tento web, rezervační službu. Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Účel zpracování osobních údajů, souhlas obecný

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil druhý souhlas se zpracováním osobních údjaů pro marketingové účely.

Účel zpracování osobních údajů, souhlas pro marketingové účely

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketing, nabídek, informací o hotelu a jeho aktivitách. Sbjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).