Při objednávce obrazů a pyramid spolu s menšími produkty, prosím počítejte, že obrazy i pyramidy budou doručeny zvlášť z důvodu jejich nadměrné velikosti.

Spirituální mineralogie #01 / Zelený Fluorit

Vítáme Vás u nového seriálu, který jsme zasvětili síle minerálů. Petr Chobot v každém díle představuje jeden minerál u kterého rozebírá jeho vznik, vnitřní strukturu a energetické působení v rámci spirituální práce. Vychází zde jak z tisíce let známých poznatků starých civilizací, tak i z vlastní zkušenosti. Každý jeden specifický kamenný útvar je fascinujícím svědkem historie Země. Ve svém složení nese určitý silový rezervoár, který má svou vibrační úroveň, jež jsou citliví lidé schopni vnímat a číst. Jemná vibrace doslova prostupuje vše co se kolem nachází a toho můžeme s výhodou využívat při meditačních a magických cvičeních, kde se aktivizují určité roviny v lidském biopoli.

Vydejte se tedy s námi na cestu za poznáním těchto zvláštních a zároveň funkčních jevů, které vždy vzácné minerály obklopovaly. Zářivé kameny byly mnoha kulturami uctívány jako posvátné a to nejen pro své nesmírné estetické funkce. Byly nástroji sakrálních úkonů, jež udržovaly vysokovibrační pole pro pozitivní sociální, psychické a životní změny.

Všechny minerály, které se v seriálu objeví pro Vás dovážíme ve vysoké kvalitě na Sacred Gallery